Polecamy

Narodziny psychiatrii - dobry...

Rok 1793, Paryż po rewolucji francuskiej. Jakobini powierzają Philippe'owi Pinelowi kontrolę nad szpitalami dla...
Choć prawa Newtona, oglądane z dzisiejszej perspektywy, wydają się wyczerpująco opisywać ruch ciał, po ich ogłoszeniu wcale nie...
Kopernik, opisując nowy Układ Słoneczny, postawił tak naprawdę dopiero pierwszy kroczek na drodze do współczesnej astronomii.
Nasza Ziemia – w przeciwieństwie do wielu planet Układu Słonecznego – jeszcze 4,5 miliarda lat po swoim powstaniu wykazuje ciągłą...
Od 100 lat wiadomo, że w jądrze Ziemi występuje stały przepływ gorącego metalu, generującego pole magnetyczne naszej planety....
Chociaż o istnieniu ziemskiego pola magnetycznego wiadomo od czasów starożytnych, do dziś nie jest do końca jasne, jak ono...
Luigi Galvani jako pierwszy wykazał, że neurony przewodzą prąd. Był to ważny etap na drodze do wypędzenia z mózgu eterycznego...
Jak potwierdzić własną obecność, skoro nawet powieki nieposłuszne są mięśniom; gdy ciało zostało oderwane od umysłu, odbierając...
Nie wiemy – i być może nigdy nie będziemy wiedzieć – kiedy świadomy siebie umysł pojawił się na ewolucyjnej scenie.
Aby nauka szła do przodu, teoria musi iść w parze z obserwacjami. Czasem się udaje – a czasem nie.
NIGEL MASON, astrochemik: Skomplikowane związki chemiczne znajdujemy jak wszechświat długi i szeroki – takie same w różnych jego...
Tuż przed oddaniem tego dodatku do druku zmarł Stephen Hawking. Przyjrzyjmy się krótko jego najważniejszym dokonaniom naukowym i...
Ponad 80 lat temu Albert Einstein i Niels Bohr spierali się o naturę rzeczywistości. Według najnowszych kwantowych eksperymentów...
By doprowadzić do przełomu w fizyce, nie zawsze trzeba sięgać na krańce naszych teorii. Czasami wystarczy uważniej przyjrzeć się...
Mylą się ci, którzy zarzucają fizykom materializm. Wielowiekowy rozwój nauki uświadomił nam, że obok materii fundamentalnym...
To już trzeci dodatek o wielkich przełomach w nauce. Po biologii i chemii czas na fizykę.
Ogólna teoria względności otwarła drzwi do współczesnej, ilościowej kosmologii. Coraz precyzyjniejsze obserwacje i pomiary...
Niektórzy uczeni twierdzą, że jesteśmy pacynkami, które pokochały swoje sznurki. Czy nauka naprawdę przekonuje, że wolna wola...
Co mają ze sobą wspólnego globalne ocieplenie, szczepienie dzieci, zagrożenie terroryzmem i smog? Niewiele, no może poza tym, że...
Frenologia, czyli teoria zgodnie z którą poszczególne części kory mózgowej odpowiadają za różne funkcje psychiczne, to ciekawy...
Odkrycie, że większość komórek żywych na Ziemi to w rzeczywistości chimery, powstałe ze zlania się ze sobą wielu...