Artykuły

22.12.2017
O ile szybciej rozwinęłaby się nauka o widzeniu, gdyby wielcy uczeni XIX wieku – kiedy to doszło w Europie do intensywnego rozwoju nauk o percepcji – nie musieli ponownie odkrywać tego, co...