Artykuły

28.01.2013
Czy powstanie sztuki niosło za sobą praktyczne korzyści i było adaptacją, czy raczej efektem ubocznym rozwoju zdolności poznawczych naszych przodków?