Katolicki duchowny, doktor habilitowany, profesor UPJP2; p.o. kierownika Katedry Filozofii Logiki; autor artykułów na tematy z filozofii logiki, filozofii matematyki, tezy Churcha i innych.

 


Wykłady

Artykuły

27.05.2019
W logice uznajemy całkowitą pewność sądów i twierdzeń, o ile zostały udowodnione ścisłymi metodami. Z tej perspektywy na przeciwnym biegunie zdaje się znajdować teologia, która przyjmuje...
25.09.2016
Relacje między logiką a teologią nie są raczej czymś oczywistym i widocznym na pierwszy rzut oka.
21.08.2016
Tytułowe pytanie jest nawiązaniem do tytułu artykułu Marka Burgina "The Rise and Fall of Church-Turing Thesis", w którym autor kwestionuje wartość tezy Churcha dla informatyki na obecnym (i...
21.08.2016
Skąd bierze się obiegowe przekonanie, ze pomiędzy matematyką klasyczną i matematyką intuicjonistyczną zachodzi sprzeczność?
21.08.2016
W eseju "Przeciw fundacjonizmowi" Michał Heller wysuwa propozycję zbudowania „logiki zapętleń” czy też „logiki nieliniowej”.
01.07.2015
Jak się zdaje po okresie dominacji syntaktyki i semantyki w badaniach nad językiem, szczególnie językami formalnymi, przyszedł czas rozwijania pragmatyki.
01.07.2015
Niniejszy artykuł ma zrealizować dwa cele. Pierwszym jest wskazanie na ważną (często niezauważaną) inspirację powstania programu Hilberta, zaś drugi ma ukazać pewne związki między...
12.10.2012
Bez niej świat byłby inny, bo nie byłoby komputerów, przynajmniej takich, jakimi obecnie dysponujemy. Przez lata wierzono, że wyjaśnia funkcjonowanie umysłu. Maszyna Turinga – najważniejsza...