Artykuły

15.09.2019
Zainteresowanie utrwaleniem mijających wydarzeń a także chęć odkrycia tego, co zasłonięte mrokiem przeszłości, jest silnie wpisane w dzieje kultury. Niemniej, dopiero XIX-wieczne pisarstwo...