Teolog i filozof, publicysta, bloger, redaktor działu „Wiara”. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Boga i Religii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu.

Artykuły

17.12.2012
Historia o narodzeniu się Człowieka poczętego z kobiety i Ducha Świętego niesie w sobie wieść, iż oto w łańcuchu biologicznych i kulturowych przyczyn i skutków, w który jesteśmy uwikłani,...
10.12.2012
Istnieje niebezpieczeństwo rozmywania tożsamości Kościoła, ale może być też taki rodzaj zamknięcia, który tak usilnie broni się przed zmianami, że właściwie odbiera życie.
10.12.2012
Poglądy episkopalnego biskupa Sponga mogą szokować. Odbiegają od tego, co znamy jako naukę chrześcijańską.
26.11.2012
Właśnie ukazał się trzeci tom trylogii Benedykta XVI o Jezusie z Nazaretu. Dotyczy dzieciństwa Jezusa.
26.11.2012
Istotnym elementem religijnej wizji świata jest intuicja, że zadając pytania ostateczne, stajemy przed niewyczerpalną Tajemnicą, a więc że zawsze – i od wszystkich – możemy i powinniśmy się...
12.11.2012
Uwaga wierzącego nie powinna się zatrzymywać ani na opowieści o Bogu, ani na dogmatach, symbolach czy koncepcjach teologicznych.
22.10.2012
O Szatanie zrobiło się wyjątkowo głośno. Trąbią o nim katolickie gazety i portale, a liczba egzorcystów w Polsce wzrosła w ostatnich latach z 4 do ponad 130. Co się z nami dzieje?
15.10.2012
Jak powinno brzmieć credo katolika otwartego? Czy sama idea takiego credo nie jest sprzeczna z otwartością?
15.10.2012
Nie mamy zamiaru wyrokować o niczyjej otwartości, ani tym bardziej „ścigać się” o miano środowiska najbardziej otwartego.
01.10.2012
Największą przeszkodą dla wiary dzisiaj nie jest niewiara, tylko fałszywe rozumienie wiary. Jak wierzą ci, co naprawdę wierzą?

Strony