Teolog i filozof, publicysta, bloger, redaktor działu „Wiara”. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Boga i Religii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu.

Artykuły

03.12.2018
Nie płaczcie, nie bądźcie smutni i nie ulegajcie zwątpieniu. Jego łaska będzie z wami i będzie was chronić. Składajmy raczej dzięki za Jego wielkość, bo nas zjednoczył i uczynił ludźmi....
26.11.2018
Doskonałość wszystkiego znajduje się w Ojcu – wszystko więc ku Niemu musi się wznosić. EWANGELIA PRAWDY   Kto nie we wszystkim widzi Boga, ten nie widzi Go nigdzie....
26.11.2018
Wchodzimy w okres, w którym zostaniemy skonfrontowani z Bożym Źródłem naszego istnienia. To adwent, czyli oczekiwanie Przyjścia.
20.11.2018
Delfy to źródło greckiej mądrości, bez której kultura Europy nie byłaby tym, czym jest. Na frontonie świątyni Apolla wyryto najsławniejszą sentencję starożytności: „poznaj siebie”.
20.11.2018
Cisza przytłacza niedoświadczonych. JAN KLIMAK [[{"fid":"62408","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
12.11.2018
Prawda nie przyszła na świat naga, lecz w symbolach i obrazach. EWANGELIA FILIPA   Wszystkie zjawiska są aspektem ostatecznego. SUTRA SERCA
05.11.2018
Oblubieniec musi śpiewać: „Przeze Mnie do ciebie, a przez ciebie do Mnie”. MECHTYLDA Z MAGDEBURGA   Słuchaj, serce, szeptu świata, którym On ubiega się o twoją miłość....
29.10.2018
Dobra Nowina zdumiewa: głosi, że na życie wieczne nie trzeba czekać ani chwili.
29.10.2018
Bóg stworzył mnie jako nie-istnienie, które wydaje się istnieć, abym, wyrzekając się z miłości tego, co uważam za swoje istnienie, wyszła z nicości. Wtedy już nie ma ja. Ja jest nicością...
22.10.2018
Błąd nie ma korzenia. Jest we mgle, w której nie widać Ojca. EWANGELIA PRAWDY „Jak to jest ostatecznie?” – Niestety, tylko głupiec to wie ostatecznie. HENRYK ELZENBERG

Strony