Artykuły

19.03.2018
Mylą się ci, którzy zarzucają fizykom materializm. Wielowiekowy rozwój nauki uświadomił nam, że obok materii fundamentalnym składnikiem wszechświata są przenikające go niematerialne pola.
23.10.2017
Ogłoszono właśnie wyniki pierwszej obserwacji astronomicznej dokonanej za pośrednictwem zarówno fal grawitacyjnych, jak i elektromagnetycznych.
23.04.2017
Prof. Paul Davies: W znanej nam fizyce nie ma zasady, w myśl której materia nieożywiona powinna ożyć. Życie ma tak niezwykłe własności, że to ziemskie może być unikalne na skalę całego...
13.05.2016
Jeżeli – podobnie jak uczynili starożytni – za istotę piękna uznamy symetrię, to współcześni fizycy staną się nie tylko poszukiwaczami prawdy – będą również estetami na skalę kosmiczną.
12.03.2016
Michał Heller to nie tylko znakomity popularyzator nauki. To przede wszystkim rasowy uczony, który bada Wszechświat wyrafinowanymi narzędziami matematycznymi.
12.03.2016
W liceum i na studiach zaczytywałem się w książkach Michała Hellera. Jego samego miałem zaszczyt i przyjemność poznać w 2010 r. w Krakowie, podczas konferencji naukowej.