Wojciech Załuski - profesor doktor habilitowany, filozof prawa, pracownik Katedry Filozofii i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor lub współautor ośmiu książek, w tym Evolutionary Theory and Legal Philosophy (Edward Elgar, Cheltenham, UK 2009), Ewolucyjna filozofia prawa (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009), Game Theory in Jurisprudence (Copernicus Center Press, Kraków 2013), Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężenia (Copernicus Center Press, Kraków 2015) oraz wielu artykułów z zakresu filozofii, filozofii prawa, logiki; laureat wielu nagród i stypendiów, m.in. Nagrody Polityki dla młodych naukowców (2009), stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start, 2006/2008; Homing, 2008/2010) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010).


Wykłady

czy_teoria_gier_pomaga_w_rozwiazywaniu_dylematow_etycznych_wojciech_zaluski

problem_zla_w_swietle_darwinizmu_wojciech_zaluski

the_psychological_bases_of_primitive_egalitarianism_wojciech_zaluski

rational_choice_theory_moral_decision_making_and_the_folk_psychology_wojciech_zaluski

two_ways_of_assessing_the_rationality_of_emotions_-_w._zaluski

Artykuły

22.05.2017
Wiele naszych działań wobec bliźnich powodowanych jest empatią, ale do budowy moralnie zdrowego społeczeństwa sama empatia nie wystarczy. Zbyt często nas zwodzi.
21.08.2016
Pojęcie osoby jest trwale obecne w dyskursie etycznym i pełni w nim ważną rolę. Przykładowo, teza, że człowiek jest osobą, leży u podstaw imperatywu kategorycznego w sformułowaniu mówiącym...