Wojciech Załuski - profesor doktor habilitowany, filozof prawa, pracownik Katedry Filozofii i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor lub współautor ośmiu książek, w tym Evolutionary Theory and Legal Philosophy (Edward Elgar, Cheltenham, UK 2009), Ewolucyjna filozofia prawa (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009), Game Theory in Jurisprudence (Copernicus Center Press, Kraków 2013), Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężenia (Copernicus Center Press, Kraków 2015) oraz wielu artykułów z zakresu filozofii, filozofii prawa, logiki; laureat wielu nagród i stypendiów, m.in. Nagrody Polityki dla młodych naukowców (2009), stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start, 2006/2008; Homing, 2008/2010) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010).


Wykłady

Artykuły

22.05.2017
Wiele naszych działań wobec bliźnich powodowanych jest empatią, ale do budowy moralnie zdrowego społeczeństwa sama empatia nie wystarczy. Zbyt często nas zwodzi.
21.08.2016
Pojęcie osoby jest trwale obecne w dyskursie etycznym i pełni w nim ważną rolę. Przykładowo, teza, że człowiek jest osobą, leży u podstaw imperatywu kategorycznego w sformułowaniu mówiącym...