dialog

dialog

28.11.2019
Nie tylko ludzie potrafią się zachowywać tak, jak się od nich tego oczekuje. Małpy troszczą się własną reputację i porządek społeczny. Być może z tej troski wywodzi się nasza moralność.
28.11.2019
Sposoby zachowania zwierząt wytworzone przez ewolucję biologiczną prowadzą do maksymalizacji propagowania genów. Dlatego większość z nich ma charakter egoistyczny.
13.06.2019
„Iliada” i „Odyseja, których autorstwo przypisuje się Homerowi, oraz „Elementy” Euklidesa to jedne z kluczowych dzieł, które ukształtowały naszą cywilizację. Choć należą one do różnych sfer...
27.05.2019
W logice uznajemy całkowitą pewność sądów i twierdzeń, o ile zostały udowodnione ścisłymi metodami. Z tej perspektywy na przeciwnym biegunie zdaje się znajdować teologia, która przyjmuje...
06.05.2019
Homo economicus, demon racjonalności, wymagał od nas uwagi na poziomie Spidermana, zdolności myślenia i formułowania poglądów na równi z Albertem Einsteinem, zdolności do szacowania...
03.04.2019
Neuronaka chyba na dobre zadomowiła się już na salach sądowych. Czy jednak wiemy, co możemy powiedzieć o czynie oskarżonego, na podstawie informacji o jego mózgu?
27.03.2019
Polityka jest grą. Dzięki badaniom zachowań politycznych narzędziami matematycznymi możemy tak ustalić jej reguły, by toczyła się ona z większą troską o dobro wspólne.
11.12.2018
Metafory są okularami, przez które patrzymy na świat. Mogą być czarne lub różowe, mogą korygować nasze wady wzroku albo je wyolbrzymiać. Nie możemy się tylko bez nich obejść.
10.12.2018
W myśleniu prawniczym kluczową rolę odgrywa symulacja mentalna. Stanowi pomost pomiędzy nieświadomą intuicją i przetwarzaniem abstrakcyjnego języka. To na niej również opiera się wyobraźnia.
01.12.2018
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W dwóch przypadkach, które przeanalizujemy, nauki szczegółowe przyniosły rozwiązanie pewnych problemów filozoficznych. Jednak rozwiązania te...

Strony