czy_nasz_kompas_moralny_zawsze_wskazuje_najwieksze_dobro_lukasz_kwiatek