Historia nauki

Historia nauki

22.05.2018
Współczesny atlas anatomiczny to dzieło tyleż użytkowe, co programowe. Aby zrozumieć, na czym polega jego warstwa ideologiczna, przyjrzyjmy się dwóm najsłynniejszym tekstom anatomicznym w...
21.05.2018
Prawdziwą potęgę teorii naukowej poznaje się po jej owocach. Mechanika klasyczna przyniosła ich tyle, że aż do dziś żadna teoria fizyczna nie może jej się równać.
17.05.2018
Choć prawa Newtona, oglądane z dzisiejszej perspektywy, wydają się wyczerpująco opisywać ruch ciał, po ich ogłoszeniu wcale nie ucichła debata na temat zasadniczej przyczyny ruchu.
17.05.2018
Kopernik, opisując nowy Układ Słoneczny, postawił tak naprawdę dopiero pierwszy kroczek na drodze do współczesnej astronomii.
17.05.2018
Nasza Ziemia – w przeciwieństwie do wielu planet Układu Słonecznego – jeszcze 4,5 miliarda lat po swoim powstaniu wykazuje ciągłą, nieustającą aktywność geologiczną. Skąd ta energia?
17.05.2018
Od 100 lat wiadomo, że w jądrze Ziemi występuje stały przepływ gorącego metalu, generującego pole magnetyczne naszej planety. Nikt nie potrafi jednak wyjaśnić, jaka jest geometria tego...
17.05.2018
Chociaż o istnieniu ziemskiego pola magnetycznego wiadomo od czasów starożytnych, do dziś nie jest do końca jasne, jak ono powstaje.
11.05.2018
Rok 1793, Paryż po rewolucji francuskiej. Jakobini powierzają Philippe'owi Pinelowi kontrolę nad szpitalami dla obłąkanych: Bicêtre – dla mężczyzn i Sâlpetrière - dla kobiet. Ten...
14.03.2018
Już Karol Darwin rozważał ewolucyjne scenariusze wyłonienia się zachowań moralnych u ludzi jako przystosowania do życia w grupie. Kilkadziesiąt lat później biolodzy poszli jednak w innym...
22.01.2018
Być może sir Charles po prostu uderzył się w łokieć – i właśnie to bolesne przeżycie doprowadziło go to do odkrycia podstaw mechanizmu neuronalnej komunikacji.

Strony