mózg i umysł

mózg i umysł

09.03.2015
W 1974 roku amerykański filozof Thomas Nagel opublikował w czasopiśmie The "Philosophical Review" artykuł pt. „What is it like to be a bat?” - czyli „Jak to jest być nietoperzem?”
09.03.2015
Trudno sobie wyobrazić, że nasze myślenie zależy od miejsca naszego urodzenia, kultury i wychowania. Nie chodzi o treść naszych myśli, ale o sam sposób myślenia. O to, jak ono przebiega.
29.01.2015
O metaforach umysłu, neuronalnych podstawach życia społecznego i roli ciała w rozumieniu języka z profesorem Piotrem Winkielmanem z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego rozmawiają...
29.01.2015
Oburzenie, wstręt, poczucie winy, pogarda – te i podobne im emocje funkcjonują jak nasz wewnętrzny kompas, który pozwala nam szybko podejmować decyzje moralne. Nie oznacza to jednak, że...
25.01.2015
Kartezjusz się mylił: umysł jest bardziej cielesny niż duchowy. Procesy umysłowe przebiegają w czasie, który można precyzyjnie określić.
29.09.2014
Percepcja świata, nasze wnioski na temat jego funkcjonowania i niemal wszystkie funkcje życiowe Homo sapiens są w wielkim stopniu determinowane przez zmysły, w które wyposażyła nas w toku...
29.09.2014
Wśród wielu czynników, które wpływają na osiągnięcia matematyczne ludzi, wymienia się również lęk przed matematyką. Skąd się bierze i jakie może mieć konsekwencje?
13.04.2014
Od dawna wiadomo, że wyznawany światopogląd może mocno wpływać na ocenę rzekomo obiektywnych faktów. Czy dotyczy to także myślenia abstrakcyjnego? Badania Dana Kahana pokazują, że poglądy...
12.04.2014
„Problemem dla robota jest przejście od percepcji – mam na myśli kamerę lub mikrofon – do jakiegoś rodzaju reprezentacji i wykorzystania jej np. do planowania. Mam nadzieję, że...
01.04.2014
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu żaden uczony nie mógł powiedzieć, bez narażania się kolegom z branży, że inne zwierzęta, nawet najbliżej z nami spokrewnione małpy człekokształtne, mają jakąś...

Strony