Adam Olszewski, Co jest istotą kłamstwa?

środa, 22.05.2013, 18:00
Jedenasty wykład trzeciej serii "Granic Nauki" został wygłoszony przez dr. hab. Adama Olszewskiego.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem