Chaos w głowie. Co choroby psychiczne mówią o ciele i umyśle?

czwartek, 02.02.2017, 18:00 do 19:30
Kraków
Czy choroby psychiczne to problem umysłu, czy ciała? Na to pytanie w swoim wykładzie spróbuje odpowiedzieć w czwartek 2 lutego Bartosz Janik (Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika).

Fascynujące filozofów relacje umysłu i ciała (określane jako problem psychofizyczny) stają się jeszcze bardziej fascynujące - oraz tajemnicze - gdy rozważamy je w kontekście chorób psychicznych. Czy są to choroby umysłu, czy ciała? Czy umysł może chorować w taki sam sposób, w jaki choruje ciało? I czy możemy w ogóle podać kryteria zdrowego umysłu? Jak wielkie wyzwanie choroby psychiczne stanowią dla systemu prawnego?

Bartosz Janik jest filozofem i prawnikiem, doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Filozoficznym UJ oraz członkiem zespołu kognitywistyki Centrum Kopernika, zajmuje się m.in. filozoficznymi aspektami chorób psychicznych.

Chaos w głowie. Co choroby psychiczne mówią o ciele i umyśle? Wykład Bartosza Janika
Czas: czwartek, 2 lutego, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14 w Krakowie

Dziewiąty cykl wykładów "Granice Nauki" odbywa się pod hasłem "Zacieranie granic" - mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek - zwierzę, umysł - ciało, rozum - emocje, chaos - porządek, życie - materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do "Tygodnika Powszechnego", pierwsze dwa dodatki: "Człowiek a zwierzę" oraz "Porządek i chaos" w całości dostępne są na naszych stronach internetowych. Wszystkie wykłady są nagrywane, a nagrania wcześniejszych wystąpień znaleźć można na naszych stronach internetowych oraz kanale www.YouTube.com/CopernicusCenter

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Osoby powiązane z tym wydarzeniem