Credo.science, czyli astrofizyk w czarnej dziurze

czwartek, 16.11.2017, 18:00
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Granice Nauki. Tym razem dr hab. Piotr Homola opowie nam o projekcie CREDO - nowatorskim poszukiwaniu rozwiązania zagadek kosmologicznych, w które zaangażować może się każdy posiadacz smartfona.

Uczestnik wykładu, niezależnie od posiadanej wiedzy i doświadczenia, będzie miał okazję do aktywnego włączenia się do badań prowadzonych w Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO): międzynarodowym przedsięwzięciu naukowym poświęconym zgłębianiu tajemnic Wszechświata. Realizacja celów CREDO, jak i każdego innego projektu poświęconego poszerzaniu naszej wiedzy kosmologicznej, wymaga stawiania podstawowych pytań i wolnego od uprzedzeń poszukiwania odpowiedzi na nie, z czym wiążą się liczne trudności - metodologiczne i nie tylko. Wykład poświęcony będzie wprowadzeniu w projekt CREDO i badania promieni kosmicznych oraz zagadnieniom praktycznym i filozoficznym związanym z dokonywaniem odkryć w dziedzinie kosmologii.

Dr hab. Piotr Homola pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Jest inicjatorem i liderem międzynarodowej współpracy naukowej Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) oraz założycielem Inkubatora Odkryć Naukowych.

„Wielkie Pytania cz. II: Przełomy w nauce” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.