Historia emocji: od Hipokratesa do Darwina

czwartek, 07.12.2017, 18:00
Kraków
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Granice Nauki - dr Mateusz Hohol przedstawi wykład Historia emocji: Od Hipokratesa do Darwina (i jeszcze dalej).

Emocje czasem traktowane są tylko jako zbędny dodatek do procesów poznawczych, albo coś „mącącego” umysł. O tym jak duży wpływ mają one na nasze zachowanie wiedzieli już myśliciele starożytni. Trzeba było jednak wieków by potraktowane zostały one jako część ewolucyjnego dziedzictwa człowieka, które umożliwia mu przetrwanie i radzenie sobie w świecie, także społecznym. W niniejszym wykładzie będziemy się przyglądać jak na emocje spoglądali starożytni: Hipokrates, Galen i Arystoteles, czym były one w średniowieczu, jak widzieli je nowożytni filozofowie Kartezjusz i Spinoza, a także co o emocjach sądził Karol Darwin. Przyjrzymy się wreszcie losom teorii Darwina na gruncie współczesnej psychologii emocji pytając czy rzeczywiście wszyscy ludzie wyposażeni są w zestaw niezależnych od kultury emocji uniwersalnych.

dr Mateusz Hohol jest kognitywistą, adiunktem w IFiS PAN i członkiem Centrum Kopernika. Autor wielu publikacji naukowych, popularyzator nauki. Na www.CopernicusCollege.pl prowadzi otwarty kurs „Ewolucja w kulturze”.

„Wielkie Pytania cz. II: Przełomy w nauce” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem