Jak istnieje umysł? Wykład dr. Łukasza Kurka

czwartek, 09.03.2017, 18:00
Kraków
W najbliższy czwartek 9 marca dr Łukasz Kurek opowie o współczesnych rozwiązaniach tego, co filozofowie nazywają problemem psychofizycznym: jak to, co (pozornie?) niefizyczne (umysł), wpływa na to, co fizyczne (mózg, ciało) – i odwrotnie.

Klasyczny problem umysł-ciało znalazł się ponownie w centrum zainteresowania filozofów - i nie tylko ich - na przełomie lat 50. oraz 60. XX wieku. Wysunięto wówczas śmiałą, choć nazbyt optymistyczną propozycję, zgodnie z którą umysł to po prostu mózg. Od tego momentu, pytanie o sposób istnienia umysłu stało się jednym z ważniejszych punktów odniesienia w dyskusjach dotyczących najróżniejszych kwestii filozoficznych.  Podczas wykładu przedstawione zostaną wybrane wątki współczesnej debaty dotyczącej relacji pomiędzy umysłem i ciałem.

Dziewiąty cykl wykładów "Granice Nauki" odbywa się pod hasłem "Zacieranie granic" - mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek - zwierzę, umysł - ciało, rozum - emocje, chaos - porządek, życie - materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do "Tygodnika Powszechnego". Wykład dr. Łukasza Kurka nawiązuje do trzeciego dodatku ("Umysł i ciało").

Człowiek: dusza czy ciało? - wykład dr. Łukasza Kurka
Czas: czwartek, 9 marca, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14
Wstęp wolny. Wykład zostanie nagrany. Nagrania poprzednich wykładów z serii „Granice Nauki” dostępne są na kanale Youtube.com/CopernicusCenter

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem