Jak rośliny tworzą chmury, czyli historia niejawnej gospodarki wodnej

środa, 30.05.2018, 18:00
Kraków
W ostatnim wykładzie w ramach cyklu "Granice Nauki: Przełomy w naukach" mgr inż. Tomasz Gełdon (V LO w Krakowie) opowie o odkryciu, w jaki sposób rośliny uczestniczą w gospodarce wodnej w przyrodzie.

Zjawisko transpiracji roślinnej jest wszechobecne i odczuwalne, a jednak zachodzi niezauważenie. Po raz pierwszy zainteresował się nim XVIII-wieczny botanik i fizjolog Stephen Hales udowadniając, że rośliny funkcjonują dzięki transferowaniu przez swoje organizmy wody z jednoczesną absorpcją powietrza. Finezyjne zastosowanie prostych mechanizmów osmotycznych sprawia, że to rośliny właśnie, jako układy pneumatyczno-hydrauliczne, warunkują obieg wody w przyrodzie i to często w niezwykle malowniczy sposób.

mgr inż. Tomasz Gełdon – nauczyciel biologii w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Nie napisał żadnej książki, nie zrobił żadnej publikacji. Jego owoce to pnący się w systemach różnych nauk dziesiątki wychowanków. Fajczarz i myśliciel, powszechnie znany jako Pan od Przyrody.

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem