Jak zaczyna się życie. Historia embriologii

czwartek, 21.12.2017, 19:00
Kraków
W czwartek 21 grudnia zapraszamy na kolejne dwa wykłady na temat przełomów w naukach biologicznych.

Korzenie embriologii sięgają XVII-wiecznej teorii preformacji, zgodnie z którą męskie komórki rozrodcze zawierają miniaturowe kopie dorosłego organizmu (tzw. homunkulusa). Rozwój mikroskopii i metod eksperymentalnych pozwolił jednak odrzucić tę koncepcję i zapoczątkować naukowe badanie niezwykle dynamicznych pierwszych etapów życia organizmów.

W swoim wykładzie dr. Szymon Drobniak opowie o początkach nowożytnej embriologii oraz przedstawi historię odrzucenia teorii preformacji oraz rekapitulacji.

Szymon Drobniak jest doktorem biologii, pracownikiem Instytutu Nauk o Środowisku UJ i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Współzałożyciel Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, współpracownik "Tygodnika Powszechnego".

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem