Język w mózgu. Od Paula Broki do współczesności

czwartek, 22.03.2018, 18:00
Kraków
W czwartek 22 marca zapraszamy na dwa spotkania w ramach cyklu "Granice Nauki: Przełomy w nauce".

XIX-wieczne poszukiwania mózgowych obszarów odpowiadających za język opierały się na anatomicznych analizach mózgów pacjentów z afazją. Tradycyjny model wyłonił trzy kluczowe komponenty: produkcji mowy, rozpoznawania mowy i reprezentacji znaczeń. W jakim stopniu model ten zweryfikowały coraz nowsze metody neuroobrazowania? A także, w jaki sposób obecny stan wiedzy na temat reprezentacji języka w mózgu można wykorzystać w ulepszaniu terapii afazji poudarowej?

Rozważania na te tematy zaproponuje dr Albertyna Paciorek.

Dr Albertyna Paciorek - jest krakowianką i adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z Lingwistyki Stosowanej ukończyła na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nieświadomych procesów przyswajania języka przez dorosłych a także, od niedawna, nowoczesnych, ugruntowanych w neurobiologii języka metod leczenia afazji.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Obydwa spotkania zostaną nagrane, a nagrania udostępnione na kanale youtube.com/copernicuscenter, na którym znajdują się także nagrania ponad 100 poprzednich wykładów i dyskusji w ramach serii „Granice Nauki”.

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.