Łukasz Kurek, Czy wolno wątpić w wolną wolę?

wtorek, 27.03.2012, 18:00
Wykład dr. Łukasza Kurka w ramach cyklu Granice Nauki I.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem