Łukasz Kwiatek, Czy nasz kompas moralny zawsze wskazuje na największe dobro?

czwartek, 15.01.2015, 18:00
Ósmy wykład szóstej serii "Granic Nauki" został wygłoszony przez Łukasza Kwiatka.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem