Mechanika kwantowa – przełom dla chemii

czwartek, 19.04.2018, 19:00
Kraków
Chemia końca wieku XIX bazowała na szeroko już wówczas przyjętym pojęciu atomu jako niepodzielnego indywiduum. Wyjaśniało ono ilościowe relacje w reakcjach chemicznych, jednak było całkowicie pozbawione zrozumienia mikroskopowego. Natura wiązania chemicznego była zupełnie nieznana.

Oparta na eksperymentach pierwszych lat XX wieku konstatacja, iż atom jest niepodzielny jedynie na drodze chemicznej, a w rzeczywistości składa się z bardziej elementarnych obiektów, otwarła drogę do wyjaśnienia jego właściwości i wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania. Niezbędnym dla tego celu okazało się jednak stwierdzenie, że mechanika klasyczna, skonstruowana dla opisu świata makroskopowego, jest niestosowalna w skali mikro. Podstawowe postulaty nowej, kwantowej mechaniki, jakkolwiek pod pewnymi względami sprzeczne z potocznym doświadczeniem, okazały się wyjaśniać nieoczekiwane aspekty fizyki atomu i prowadzić do ilościowej zgodności z doświadczeniem predykcji o zakresie pojęciowym tradycyjnie przypisywanym naukom chemicznym.

Prof. dr hab. Piotr Petelenz jest kierownikiem Zespołu Przeodników Organicznych w Zakładzie Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mechanika kwantowa – przełom dla chemii. Wykład prof. Piotra Petelenza
Czas
: 19 kwietnia 2018, godz. 19:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Café, ul. Bracka 14, Kraków

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.