Odkrycie promieniotwórczości – przed i po

czwartek, 19.04.2018, 18:00
Kraków
Odkrycie naturalnej promieniotwórczości związków uranu, dokonane w roku 1896 przez Henri Antoine Becquerela, było jednym z kluczowych odkryć w fizyce końca XIX wieku.

Zjawisko to, początkowo niedocenione nawet przez samego odkrywcę, zostało starannie zbadane przez Marię Skłodowską-Curie oraz Piotra Curie, a wyniki tych prac przyniosły wszystkim trzem wymienionym osobom Nagrodę Nobla z Fizyki w roku 1903.

W wykładzie zostanie krótko przedstawiony stan badań bezpośrednio poprzedzających odkrycie promieniotwórczości, a następnie założenia metodologiczne eksperymentów Becquerela oraz państwa Curie. Będą też zarysowane kierunki badań fundamentalnych inspirowanych odkryciem promieniotwórczości, a podjętych przez fizyków około roku 1900. Omówione zostaną główne konsekwencje poznawcze tych badań, a także ich niektóre skutki praktyczne.

Dr Barbara Petelenz jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, specjalizuje się w chemii fizycznej, zjawisku promieniotwórczości oraz historii nauki.

Odkrycie promieniotwórczości – przed i po. Wykład dr. Barbary Petelenz
Czas
: 19 kwietnia 2018, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Café, ul. Bracka 14, Kraków

 

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.