Paweł Zeidler, Andrzej Koleżyński, Janusz Mączka: Jak istnieją atomy?

środa, 26.02.2014, 18:00
"Jak istnieją atomy?" to czwarte spotkanie z serii "Rozmowy przy kawie".

W dyskusji udział wzięli: prof. Paweł Zeidler - chemik i filozof, dr hab. Andrzej Koleżyński - chemik oraz dr hab. Janusz Mączka - filozof. W historii filozoficznych rozważań nad nauką fizyka zawsze odgrywała dominują rolę. Okazuje się, że chemia w niczym jej nie ustępuje pod względem bycia przedmiotem takich badań.