Porządek w chaosie. Jak sztuka pozwala nam widzieć? Wykład dr. Piotra Kozaka

czwartek, 26.01.2017, 18:00 do 19:30
Kraków
W czwartek 26 stycznia zapraszamy na wykład dr. Piotra Kozaka (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego) o tym, czego możemy dowiedzieć się o percepcji i umyśle dzięki sztuce.

„Ta sukienka nie pasuje”, „ten garnitur jest dobrze skrojony”, „ten utwór muzyczny pozbawiony jest harmonii” – to tylko kilka przykładów sądów, którymi posługujemy się dla wyrażenia obecności lub braku pewnego porządku. Poprawna lub nie może być również sztuka jako taka. Może wyrażać pewne wzorce, jak i w tym względzie zawodzić, a z pewnością zawsze możemy zadać pytanie o to, czy dane dzieło sztuki jest dobrym dziełem. Ciekawszym pytaniem nie jest jednak pytanie czy dane dzieło sztuki jest dobre, ale na jakiej podstawie to wiemy. Innymi słowy, możemy pytać o to, skąd wiemy, że ta sukienka pasuje, a ten garnitur jest dobrze skrojony. Okazuje się, że odpowiedź na nie ma wiele wspólnego z Wittgensteinem, problemem kierowania się regułą i naturą logiki.

Dr Piotr Kozak jest filozofem i kognitywistą, autorem m.in. takich książek jak "Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej", "Sztuka i myśl" oraz "Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku".

Porządek w chaosie. Jak sztuka pozwala nam widzieć? Wykład dr. Piotra Kozaka
Czas: czwartek, 26 stycznia, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14 w Krakowie

Dziewiąty cykl wykładów "Granice Nauki" odbywa się pod hasłem "Zacieranie granic" - mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek - zwierzę, umysł - ciało, rozum - emocje, chaos - porządek, życie - materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do "Tygodnika Powszechnego", pierwsze dwa dodatki: "Człowiek a zwierzę" oraz "Porządek i chaos" w całości dostępne są na naszych stronach internetowych. 

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.