Problem wymiaru a fizyka

czwartek, 05.10.2017, 19:00
Kraków
Co to jest wymiar? Jak rozumiano to pojęcie dawniej i dziś? Dlaczego mówimy o przestrzeni trójwymiarowej i czasoprzestrzeni? Ile wymiarów ma nasza rzeczywistość? Czy możemy to jednoznacznie sprawdzić? A co wymiarem fraktalnym? Czy rozwój teorii wymiaru ma wpływ na rozwój fizyki? – między innymi na te pytania odpowie w swoim wykładzie dr. Pogoda.

Dr Zdzisław Pogoda jest matematykiem, nauczycielem akademickim i popularyzatorem matematyki. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Centrum Kopernika.

„Wielkie Pytania cz. II: Przełomy w nauce” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.