Przełomy w biologii - dyskusja

środa, 13.12.2017, 18:00
Kraków
W środę 13 grudnia zapraszamy na dyskusję z udziałem prof. Adama Łomnickiego i dr. Szymona Drobniaka poświęconej „ewolucji teorii ewolucji”.

Jak doszło do pożenienia teorii Darwina i Mendla? Co genetyka wniosła do biologii ewolucyjnej? Geny, osobniki, populacje czy gatunki: jak rozumieć dobór naturalny i co jest podstawową jednostką selekcji? Czy biologia rozwoju zmienia nasze rozumienie procesów ewolucyjnych?

Między innymi na te tematy porozmawiamy z naszymi gośćmi.

Prof. Adam Łomnicki jest nestorem polskiej szkoły biologii ewolucyjnej, od wielu lat związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Autor kilku podręczników akademickich i wielu prac naukowych poświęconych m.in. dynamice liczebności i stabilności populacji, zmienności wewnątrzpopulacyjnej, poziomom doboru naturalnego i ochronie przyrody. Członek licznych towarzystw naukowych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Szymon Drobniak jest biologiem, pracownikiem Instytutu Nauk o Środowisku UJ i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Zajmuje się ewolucją płci, komunikacji opartej na kolorach i zachowań socjalnych. Zwycięzca polskiej edycji konkursu FameLab oraz członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Spotkanie towarzyszy publikacji dodatku „Tygodnika Powszechnego” z serii „Wielkie Pytania”, poświęconego przełomom w historii biologii. Dodatek w całości znaleźć można na stronie: https://www.tygodnikpowszechny.pl/wielkie-pytania-przelomy-w-biologii-15033

Wstęp wolny. Dyskusja będzie nagrywana. Nagrania wszystkich spotkań z serii „Granice Nauki: Przełomy w naukach” znaleźć można na kanale youtube.com/CopernicusCenter

„Wielkie Pytania cz. II: Przełomy w nauce” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem