Psychologia potoczna: jak myślimy o umyśle

czwartek, 01.03.2018, 18:00
Kraków
Najbliższy wykład z cyklu Granice Nauki: przełomy w nauce dotyczyć będzie psychologii potocznej - pojęcia, które zrobiło zawrotną karierę w psychologii, filozofii i kognitywistyce.

Pojęcie „psychologii potocznej” – odnoszące się do sposobu, w jaki tradycyjnie konceptualizujemy umysły i zachowania innych osób oraz samych siebie – w ostatnich kilku dekadach zrobiło dużą karierę w psychologii, kognitywistyce i filozofii. Psychologię potoczną przeciwstawia się „naukowej” psychologii – czyli temu, co eksperymenty i badania naukowe ujawniają na temat ludzkiej struktury poznawczej. Czy jedną i drugą można pogodzić? Czy pojęcia takie jak „przekonania”, „intencje”, „emocje”, a nawet „umysł” czy „wolna wola”, mają swoje odpowiedniki w „naukowej” psychologii, czy są nieadekwatnymi empirycznie terminami, do których wprawdzie przyzwyczailiśmy się, ale które prowadzą nas na manowce myślenia? Między innymi o tym usłyszymy w wykładzie dr. Łukasza Kurka.

Łukasz Kurek obronił doktorat z prawa oraz z filozofii, zajmuje się zagadnieniami na styku prawa, filozofii, psychologii i neuronauki. Pracuje w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na WPiA UJ. Jest członkiem Centrum Kopernika. Autor m.in. książki pt. „Dualizm przekonań” (CCPress, 2016).

Czas: czwartek 1 marca, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe
Wstęp wolny. Wykład zostanie nagrany. Nagrania wszystkich wykładów z serii „Granice Nauki: przełomy w naukach” dostępne są na kanale youtube.com/copernicuscenter.

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem