Religia: między racją a emocją - wykład ks. dr hab. Wojciecha Grygiela

czwartek, 16.03.2017, 18:00
Kraków
W czwartek 16 marca o godz. 18:00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Granice Nauki: zacieranie granic". Ks. dr hab. Wojciech Grygiel zastanowi się, czy w emocjonalnych przeżyciach religijnych jest miejsce na racjonalny komponent i czy racjonalnie uzasadniane przekonania religijne - "Bóg filozofów" - mogą prowadzić do emocjonalnej wiary.

religia_miedzy_racja_a_emocja_wojciech_grygiel

Wykłady z cyklu "Granice Nauki: zacieranie granic" poświęcone są pięciu parom pojęć, pomiędzy którymi - z różnych perspektyw - współcześnie zacierają się granice. Mówimy o następujących parach pojęć: człowiek - zwierzę, porządek - chaos, umysł - ciało, życie - materia nieożywiona, rozum - emocje. Wykład ks. dr. hab. Wojciecha Grygiela dotyczyć będzie ostatniej pary - rozumu i emocji. Prelegent zastanowi się nad tym, czy emocjonalne przeżycia religijne muszą być pozbawione komponentu racjonalnego i czy filozoficzna idea Absolutu może prowadzić do emocjonalnej wiary.

Wykładom towarzyszą dodatki do Tygodnika Powszechnego, w całości dostępne na naszej stronie internetowej: https://www.granicenauki.pl/wielkie-pytania-8521

Religia: między racją a emocją - wykład ks. dr hab. Wojciecha Grygiela
Czas: czwartek, 16 marca, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14
Wstęp wolny. Wykład zostanie nagrany. Nagrania poprzednich wykładów z serii „Granice Nauki” dostępne są na kanale Youtube.com/CopernicusCenter

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem