Samoobsługa, czyli jak rośliny robią sobie jedzenie

czwartek, 21.12.2017, 18:00
Kraków
W czwartek 21 grudnia zapraszamy na kolejne dwa wykłady na temat przełomów w naukach biologicznych.

Swoją żywieniową niezaleźność rośliny zawdzięczają badanemu od kilku stuleci procesowi fotosyntezy. Dzięki niej z dwutlenku węgla i wody, przy udziale energii słonecznej, tworzone są cząsteczki glukozy, czyli paliwa napędzającego życie komórki. Zaopatrywanie w niezbędne składniki możliwe jest dzięki szeregowi przystosowań w budowie rośliny oraz niesamowitym mechanizmom molekularnym. Ich tajemnice odkrywane są do dziś.

W swoim wykładzie dr Mariusz Gogól opowie o tym, jak pogłębiała się nasza wiedza na temat procesu fotosyntezy - jednej z najważniejszych przemian biochemicznych w przyrodzie.

Dr Mariusz Gogól pracuje w Zakładzie Biochemii Analitycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, zajmuje się także popularyzacją nauki, jest członkiem grupy „Rzecznicy Nauki”. Finalista konkursu Famelab 2015 i autorem cyklu krótkich wykładów „Zlewka laboratoryjna”.

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem