Socjomikrobiologia: zachowania społeczne drożdży

czwartek, 22.02.2018, 18:00
Kraków
Podczas najbliższego wykładu z cyklu "Granice Nauki: Przełomy w Nauce" posłuchamy o ewolucji zachowań społecznych... drożdży. Wykład dr hab. Dominiki Włoch-Salamon (Uniwersytet Jagielloński) w czwartek 22 lutego o godz. 18:00.

Odkrycie mechanizmów tworzenia bakteryjnych biofilmów - skupiska bakterii tworzących złożoną strukturę - oraz chemicznej komunikacji u bakterii, opartej na tzw. wyczuwaniu kworum (ang. quorum sensing), doprowadziły do powstania nowej gałęzi nauki nazwanej „socjomikrobiologią”. Okazuje się że jednokomórkowce, chociaż zasadniczo są samowystarczalne, najczęściej żyją w wielopokoleniowych populacjach, a tworzące je osobniki wzajemnie wpływają na swoje funkcje życiowe. Równocześnie coraz więcej wiadomo na temat genetycznego podłoża zachowań społecznych. Podczas wykładu dowiemy się, w jaki sposób do badań ewolucji oddziaływań społecznych mikroorganizmów można wykorzystać słynną teorię doboru krewniaczego zaproponowaną przez Williama Hamiltona (1964) - i co pozwala ona odkryć w świecie drożdży. 

Dr hab. Dominika Włoch-Salamon pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują genetykę, ewolucję eksperymentalną oraz mikrobiologię. Większość eksperymentalnej pracy naukowej prowadziła używając drożdży piekarskich, Saccharomyces cerevisiae które są jednym z najważniejszych biologicznych organizmów modelowych.

Socjomikrobiologia: zachowania społeczne drożdży - wykład dr hab. Dominiki Włoch-Salamon

Czas: 22 lutego. godz. 18:00

Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14 w Krakowie

Wstęp wolny. Wykład zostanie nagrany. Nagrania wszystkich wykładów z cyklu "Granice Nauki" można znaleźć na kanale www.youtube.com/copernicuscenter

Przygotowano w ramach realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika projektu „Wielkie Pytania cz. II: przełomy w nauce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki.