Termodynamika w ogólnej teorii względności

czwartek, 26.10.2017, 18:00
Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Granice Nauki. Dr Krzysztof Głód przedstawi wykład "Termodynamika w ogólnej teorii względności"

Wśród wielu niezwykłych własności, jakie posiadają czarne dziury, jedną z najciekawszych jest możliwość stosowania do ich opisu metod termodynamiki fenomenologicznej. Okazuje się bowiem,

że klasyczna czarna dziura pod wieloma względami zachowuje się dokładnie jak zwyczajny układ termiczny. Pozwala nam to na przykład przypisać czarnej dziurze pewną niezerową temperaturę.
Zaskakującym wnioskiem tego faktu jest to, że czarna dziura w ciągu swego istnienia może promieniować energię i w konsekwencji całkowicie wyparować.

W swoim wykładzie dr Krzysztof Głód przybliży nam podstawy termodynamiki i wyjaśni, jak udało się wytłumaczyć ją za pomocą koncepcji atomów i fizyki statystycznej, a także pokaże, jak prawa
termodynamiki przekładają się na prawa obowiązujące dla czarnych dziur.

Dr Krzysztof Głód jest asystentem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Wielkie Pytania cz. II: Przełomy w nauce” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.