Umysł ucieleśniony. Czyli jaki?

czwartek, 09.02.2017, 18:00
Kraków
W czwartek 9 lutego zapraszamy na wykład dr. Mateusza Hohola poświęcony idei ucieleśnionego umysłu w różnych dyscyplinach: od językoznawstwa, przez psychologię i neurobiologię, aż po informatykę i robotykę.

Jaką rolę w poznaniu świata odgrywa ciało? Czy rozszerzeniem naszego umysłu może być zwykła kartka papieru? Na pytanie o to, co to znaczy, że umysł jest ucieleśniony, istnieje wiele odpowiedzi – nie zawsze zgodnych. W swoim wykładzie dr. Mateusz Hohol (IFiS PAN, Centrum Kopernika) przedstawi sześć głównych poglądów idei ucieleśnionego umysłu.

Dziewiąty cykl wykładów "Granice Nauki" odbywa się pod hasłem "Zacieranie granic" - mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek - zwierzę, umysł - ciało, rozum - emocje, chaos - porządek, życie - materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do "Tygodnika Powszechnego", pierwsze dwa dodatki: "Człowiek a zwierzę" oraz "Porządek i chaos" w całości dostępne są na naszych stronach internetowych.

W najbliższym numerze Tygodnika Powszechnego (7/2017) ukaże się trzeci dodatek, poświęcony pojęciom umysłu i ciała, a w nim m.in. artykuł poświęcony idei ucieleśnionego umysłu napisany przez dr. Hohola oraz Kingę Wołoszyn.

Wszystkie wykłady są nagrywane, a nagrania wcześniejszych wystąpień znaleźć można na naszych stronach internetowych oraz kanale www.YouTube.com/CopernicusCenter

Umysł ucieleśniony. Czyli jaki? Wykład dr. Mateusza Hohola
Czas: czwartek, 9 lutego, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14 w Krakowie

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem