Wszechświat przed Wielkim Wybuchem - wykład dr. Michała Ecksteina

czwartek, 16.02.2017, 18:00
Kraków
W czwartek 16 lutego zapraszamy na podróż na sam skraj Wszechświata i jeszcze dalej - dr. Michał Eckstein odpowie na pytanie, czy przed Wielkim Wybuchem były... wcześniejsze wielkie wybuchy.

"Co było przed Wielkim Wybuchem?" To pytanie wydaje się pozbawione sensu, gdyż według naszej najlepszej wiedzy Wielki Wybuch stanowił początek tak przestrzeni, jak i czasu. Jednak światowej sławy fizyk i matematyk Sir Roger Penrose stworzył model kosmologiczny, w którym przed Wielkim Wybuchem miał miejsce... inny wielki wybuch!

Dr Michał Eckstein (Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika) w czwartkowy wieczór postara się przybliżyć tą fascynującą koncepcję i odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu jest to śmiała wizja, a w jakim poważna hipoteza naukowa dająca realny obraz świata.

Serdecznie zapraszamy na podróż na sam skraj Wszechświata i jeszcze dalej! 

Dziewiąty cykl wykładów "Granice Nauki" odbywa się pod hasłem "Zacieranie granic" - mamy na myśli zacieranie się lub przesuwanie granic pomiędzy kilkoma parami pojęć: człowiek - zwierzę, umysł - ciało, rozum - emocje, chaos - porządek, życie - materia nieożywiona, do jakiego dochodzi we współczesnej nauce. Każdej z tych par pojęć poświęcimy pięć wykładów oraz specjalny dodatek popularnonaukowy do "Tygodnika Powszechnego". Wykład dr. Michała Ecksteina nawiązywać będzie do drugiego dodatku ("Porządek i chaos"). Zachęcamy do zapoznania się z artykułami popularnonaukowymi prelegenta.

Wszechświat przed Wielkim Wybuchem - wykład dr. Michała Ecksteina
Czas: czwartek, 16 lutego, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14

Wstęp wolny. Wykład zostanie nagrany. Nagrania poprzednich wykładów z serii „Granice Nauki” dostępne są na kanale Youtube.com/CopernicusCenter

„Wielkie Pytania – przygotowanie i publikacja cyklu dodatków popularnonaukowych do »Tygodnika Powszechnego« oraz organizacja cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem