Zakręcone odkrycie Krebsa i jego tajemnice

czwartek, 21.09.2017, 18:00 do 19:00
21 września zapraszamy na dwa pierwsze wykłady z cyklu "Granice Nauki X: Przełomy w nauce".

Mariusz Gogól: Zakręcone odkrycie Krebsa i jego tajemnice

Hans Adolf Krebs był lekarzem i biochemikiem niemieckiego pochodzenia, laureatem Nagrody Nobla z 1953 r. za odkrycie i opisanie cyklu przemian kwasu cytrynowego, zwyczajowo nazywanego „cyklem Krebsa” – jednego z najważniejszych mechanizmów biochemicznych. W czasie wykładu usłyszymy o tym, jak doszło do przełomowego odkrycia Krebsa, na czym polega opisany przez tego uczonego mechanizm i jakie to odkrycie miało konsekwencje dla całej biochemii.

Dr Mariusz Gogól pracuje w Zakładzie Biochemii Analitycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, zajmuje się także popularyzacją nauki, jest członkiem grupy „Rzecznicy Nauki”. Finalista konkursu Famelab 2015 i autorem cyklu krótkich wykładów „Zlewka laboratoryjna”: https://www.youtube.com/channel/UCbg5vfuHK2Youcsz_6B2WGA

Zakręcone odkrycie Krebsa i jego tajemnice
Wykład dr. Mariusza Gogóla w ramach cyklu „Granice Nauki X: Przełomy w nauce”
Czas: 21 września, godz. 18:00
Przestrzeń: De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14.

Wstęp wolny, wykład będzie nagrywany.

„Wielkie Pytania cz. II: Przełomy w nauce” – zadanie realizowane przez Fundację Centrum Kopernika, finansowane w ramach umowy 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.